Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2010 / 73 sayılı genelge gereğince Polikliniklerde sırası ile Acil Vakalar ( Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb durumlar ile ivedili tıbbi müdahale yapılması gerektiğini hekim tarafından karar verilen hastalıklar ),
 
 
  •  
Ağır özürlü raporu bulunan engelliler,
  •  
Hamileler,
  •  
65 Yaş üstü yaşlılar,
  •  
Yedi (7) yaşından küçük çocuklar,
  •  
Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler,
  •  
Genel hizmeti aksatmayacak şekilde her poliklinikte öncelik hakkı tanınmaktadır.
  •  
Engelli, yaşlı ve sağlık çalışanları, kayıtlarının kısa sürede yapabilmesi ve öncelikli sıra alabilmeleri için engelli, Yaşlı ve Sağlık Çalışanı Kayıt Bölümüne başvurunuz.
  •  
Engelli ve yaşlı hastalarımız, kendileri için ayrılmış bekleme koltuklarını kullanabilirler.
  •  
Ağır özürlü raporu bulunan engelliler,