Etik kurallara bağlı, insani değerlere saygılı, çalışan ve hasta memnuniyeti odaklı, teşhis ve tedavi hizmetlerine empatik bir yaklaşımla kesintisiz ve kolay ulaşılabilir uluslararası teknolojiyi yakından takip eden sağlık hizmeti sunmaktır.