Kalite standartlarını esas alarak hizmette sürekli gelişme hedefi olan, problemleri oluşmadan önce fark edebilen, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı kaliteli ve çağdaş sağlık hizmeti sunmak; yeniden yapılandırmayı, Aile Sağlığı Merkezi şartlarına en uygun biçimde projeler üreterek geliştirmek kalite politikamızdır.