VAN İLİ 
ERCİŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
YUKARI IŞIKLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1 Hekim Seçme (İlk Kayıt) T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı 1 GÜN
2 Hekim Seçme (Hekim Değiştirme)

T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı, Aile Hekimi Tercih Formu,

dilekçe

15 DAKİKA
3 Poliklinik Muayene T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı 15 DAKİKA
4 Misafir Hasta Muayenesi T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı 15 DAKİKA
5 Sağlık Kurumuna Sevk T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı 10 DAKİKA
6 Küçük Cerrahi Müdehale T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı 30 DAKİKA
7 Tek Hekim Raporu T.C.Kimlik NoluNüfus Cüzdanı, dilekçe, 2 adet fotoğraf 10 DAKİKA
8 Basit Laboratuar Tetkikleri T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı 15 DAKİKA
9 Detaylı Laboratuvar Tetkikleri T.C.Kimlik NoluNüfus Cüzdanı YOK
10 Adli İşlemler (Otopsi v.b.) - YOK
11 İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın) T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı 15 DAKİKA
12 Gezici ve Yerinde Bakım Sağlık Hizmetleri T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı  
13 Ev Ziyareti T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı 2 SAAT
14 Evde Bakım Hizmetleri T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı 2 SAAT
15 Bağışıklama Faaliyetleri T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı 15 DAKİKA
16 Aile Planlaması Hizmetleri T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı 20 DAKİKA
17 Eğitimler (Örn: Halk Sağlığı Eğitimleri) -  
18 Sürekli İlaç Kullanım Raporu (AH Uzmanı) T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı  


“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”


 

  İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
Adı ve Soyadı    
Görev Unvanı    
Adresi    
Telefon Numarası    
Faks Numarası    
E-posta adresi